Just nu i: PPC & CPM

Optimering av CPM

Allmänt om CPM
CPM (Cost Per Mille) innebär att man som webbpublicist får betalt per 1000 sidvisningar. Det finns en hel uppsjö av CPM-nätverk, varav de flesta riktar sig mot den engelskspråkiga och internationella marknaden. För att det överhuvudtaget ska vara lönsamt att köra på CPM så bör din webbplats ha minst ett par tusen sidvisningar om dagen. Detta är också nästan alltid ett krav för att din ansökan ska bli godkänd. Dessutom måste webbplatsen hålla mycket hög kvalitet, och oftast får CPM-annonser inte placeras i diskussionsforum.

För en annonsör handlar CPM ofta om att stärka sitt varumärke snarare än att generera ett avslut. Detta är en av anledningarna till att kvalitetskraven på din webbplats är mycket höga, företag vill ju inte bli förknippade med en dålig sajt. De CPM-nätverk som ställer höga krav på sina publicister betalar därför också betydligt bättre.

Det kan vara bra att använda sig av CPM om:

  • Sidan är i en nisch där kostnaden per klick är väldigt låg.
  • Besökaren inte är speciellt motiverad att klicka/köpa.
  • Sidan behandlar ett ämne som inte accepteras av ett CPC-nätverk.

Hur mycket kan man tjäna?
Hur mycket man tjänar på CPM beror till stor del på hur mån man är om besökarens upplevelse. Vill man skrämma bort sina besökare kan man ju alltid köra vanliga banners tillsammans med irriterande video-annonser som slidas in på sidan. För att sedan krydda på det lite extra med antika pop-unders (som faktiskt funkar än idag trots att webbläsare försöker blockera dem). Även om detta kortsiktigt ger bra intäkter är det givetvis inte att rekommendera. Kör därför istället på känsla och testa dig fram vad som funkar bäst för intäkter vs. användarupplevelse.

Att optimera sin CPM
I de flesta CPM-nätverk kan man välja vilka annonser man vill visa på sin sida och man kan också se hur mycket pengar varje annons ger per 1000 sidvisningar. CPM-nätverken exponerar automatiskt de högst betalande annonserna först, för att sedan gå neråt i värdekedjan. En naiv tanke kan vara att ”om jag avbockar de lägst betalande annonserna så kommer bara de bäst betalande visas och mina intäkter blir därmed högre”. Så enkelt är det inte riktigt eftersom varje annons är inställd att visas ett visst antal gånger. När dessa visningar är slut så visas helt enkelt inga fler annonser och man får inte betalt för resterande sidvisningar. Istället visas då en ”default banner”, och det är just denna som är intressant för att öka sina CPM-intäker.

Några av de bästa CPM-nätverken är ValueClick Media, Casale Media och Tribal Fusion. Genom att ansluta sig till flera olika CPM-nätverk kan man skapa en kedja av nätverk där banners från nästa CPM-nätverk visas när annonsexponeringarna tagit slut i det första. Först nu kan man börja öka sina intäkter genom att välja bort de annonser som betalar lägst och sedan välja att sin ”default banner” ska visa banners för nästa CPM-nätverk.

Du bestämmer sedan vilken lägsta nivå för CPM du accepterar, t ex:

ValueClick: Över $0.8 ->
Casale: Över $0.60 ->
Tribal Fusion: Över $0.40

På detta sättet får du en bra fyllnadsgrad och visar endast annonser som ger hög CPM. Dock kräver detta en del underhållsarbete eftersom nya annonsörer hela tiden tillkommer och automatiskt läggs till i din lista. Genom att regelbundet se över sin lista och ta bort de som betalar lägst ökar man nu sina intäkter.

Nu går det välja typsnitt i Google AdSense

Under de senaste månaderna har vi sett att AdSense-teamet experimenterat med slumpmässiga typsnitt i  annonsenheterna. Personligen trodde jag detta var ett försök från Google att förhindra annonsblindhet, men det visar sig idag att AdSense fått en ny och efterlängtad feature, nämligen möjligheten att ändra typsnitt i annonser.

De typsnitt som idag stöds är Arial, Verdana och  Times. Även om jag gärna sett fler typsnitt så som Trebuchet MS, är jag väldigt spänd att se hur man med denna feature kan öka sin CTR.

Genom att välja samma typsnitt som på sin webbplats får man inte bara en snyggare sajt. Annonserna väcker även mer intresse hos den annonsblinda besökaren då de mer uppfattas som en del av sidans helhet istället för ett separat annonsblock.